Анкета "Робота вчителя з самоосвіти"

1. Чи потрібен учителю план самоосвіти? _________________

 

Обґрунтуйте свою думку______________________________

2. Як співвідноситься ваша індивідуальна тема самоосвіти

з загальношкільними завданнями?______________________

Обгрунтуйте вибір своєї теми з точки зору потреб школи __________________________________________________

3. Чи плануєте ви проводити дослідницьку роботу? ______

У чому вона полягатиме? ____________________________

4. Яку літературу (психологічну, педагогічну, за змістом предмета)

ви вивчали у відповідності з індивідуальною темою самоосвіти?

___________________________________________________

Які ідеї вам імпонують більше всього? __________________

5. Які труднощі ви відчуваєте в роботі над індивідуальною темою з самоосвіти__________________________________________

Як долаєте їх?_______________________________________

Яка допомога вам необхідна?__________________________

6. Розкажіть про свою творчу співпрацю з колегами (якщо вона мала місце)

в період роботи над темою. ___________________________

7. Що дала самостійна робота для підвищення вашого професійного рівня? 

Які ваші подальші плани самоосвіти? ___________________

8. Яким чином можна застосувати ваші розробки в педагогічній діяльності колег?__________________________________________________