Анкета для молодого вчителя № 1 (після першого року навчання)

  1. Уроки кого зі своїх колег Ви відвідали?
  2. Що Вам особливо сподобалося на цих уроках?
  3. Скільки уроків відвідали у Вас наставники?
  4. Яку допомогу Ви дістали від наставників?
  5. Хто, крім наставників, допомагав Вам у підготовці до уроків?

'6. Яку методичну літературу Ви використовуєте при підготовці до уроків?

7. Які Ви відчуваєте труднощі в ході проведення уроків? Яку, на Вашу думку, допомогу слід надати з метою покращення якості роботи?

8. Яких труднощів Ви зазнаєте при використанні наявної навчально-матеріальної бази? Що, на Ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?

9. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

10. Що можна зробити для поліпшення роботи шкільних методичних об'єднань? Чи допомагають вони Вам у роботі?

11. Які загальношкільні заходи (педради, методоб’єднання, засідання психолого-педагогічного семінару, ділові, рольові ігри, школа молодого вчителя тощо) найбільше Вам запам'яталися? Чому?

12. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка склалася в школі?

13. Що, на Ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?

14. Що нового Ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, зокрема свого наставника?

15. Які методичні прийоми, на Вашу думку, Ви вдосконалили впродовж року?

16. Яку методичну допомогу Ви бажали б дістати від шкільної адміністрації, наставників?

17. Що необхідно зробити для полегшення індивідуальної роботи з учнями?

18. Які загальноосвітні заходи для учнів вам найбільше сподобалися і були, на Вашу думку, найефективнішими? Чому?

19. Що Ви думаєте про психологічний клімат у педагогічному колективі?