Анкета для молодого вчителя № 2 (після другого-третього років роботи)

Чому Ви обрали професію вчителя (підкресліть, допишіть)?

 

2.       Чи хотіли б Ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити)?

ü так;

ü ні;

ü не знаю.

3.       Чи подобається Вам робота в школі (підкреслити)?

ü так;

ü байдуже;

ü ні.

4.       Що подобається Вам найбільше (підкреслити)?

ü проведення уроків;

ü позакласна робота з предмета;

ü позакласна виховна робота;

ü робота з батьками;

ü методична робота;

ü робота із самоосвіти;

ü громадська діяльність.

ü Чи обрали б Ви, якби можна було б повернути час, ще раз для вступу педагогічний вуз (підкреслити)?

ü так;

ü не знаю;

ü ні.

6. Що викликає у Вас найбільше труднощів у роботі (підкреслити)?

ü підготовка до уроків;

ü організація навчального процесу;

ü спілкування з учнями, батьками, колегами, адміністрацією;

ü підготовка до виховної роботи;

ü проведення виховних заходів;

ü організація свого часу й праці;

ü ведення шкільної документації;

ü аналіз своєї діяльності; внесення відповідних корективів;

ü інше (що саме?).

7.       Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити)?

ü фахову: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

ü з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, незадо­волений;

ü з організації спілкування: цілком  задоволений, задоволений, незадо­волений;

ü з виховної роботи: цілком  задоволений, задоволений, незадоволений;

ü із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, незадоволений;

ü з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволе­ний, незадоволений;

ü з інших боків (яких?).

8.       Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити)?

ü задоволений цілком;

ü більш не подобається, ніж подобається;

ü байдуже;

ü більш подобається, ніж не подобається;

ü зовсім не подобається;

ü не можу визначити.

ü Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкрес­лити, дописати)?

ü так (з яких питань?);

ü не впевнений;

ü ні.

10.     Як було організовано ваше стажування (підкреслити)?

ü добре;

ü задовільно;

ü незадовільно.

11.     У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати)?

ü був інтенсивний план стажування;

ü був виділений вчитель-наставник;

ü була добре організована робота з наставником;

ü цією роботою цікавилася адміністрація;

ü інше (що саме?).